Home
Speciale groepen voor gedrags- en/of sociaal emotionele beperkingen PDF Afdrukken
dinsdag 30 november 2010 22:05

Gedrags- en/of sociaal-emotionele beperkingen

Judo- en jiu-jitsuvereniging Shizen Hontai heeft twee speciale judogroepen opgezet, voor kinderen met gedrags- en/of sociaal-emotionele beperkingen, (te denken valt hierbij o.a. aan kinderen met ADHD, ADD en autisme).

Het is bekend dat sport zeer goed is voor kinderen met een dergelijke problematiek, het kan bijdragen aan agressie-ontlading en aan het kwijtraken van overtollige energie. Bovendien is het een manier van ontspanning. Judo wordt vaak door de diverse instanties als ideale sport hiervoor aangewezen.

Echter, deze kinderen hebben vaak moeite om zich in een grote groep staande te houden, wat er vaak in resulteert dat ze “overlast” bezorgen en hierdoor het zelf ook nogal eens moeilijk hebben. Ze verliezen dan ook vaak het plezier van het sporten. In deze lesgroepen proberen we de o.a. bovengenoemde problemen te ondervangen.

De groepen krijgen les van Leon van Peij en Rob Huijberts, zij zijn ervaringsdeskundige en hebben affiniteit met de betreffende doelgroep. Zij hebben zich hierin verdiept en met alle informatie die ze vergaard hebben zijn ze aan het werk gegaan. Vervolgens is er door hen een nieuwe lesopzet voor deze doelgroep gemaakt. De nadruk ligt hierbij veelal in het op een andere wijze omgaan met een verminderde concentratie die de kinderen hebben, minder prikkels en een veilige omgeving zijn voor deze kinderen dan ook van belang. We willen hierbij nog wel vermelden dat ondanks deze speciale doelgroep ook in deze lessen de nadruk blijft liggen op het judospel, het plezier en de ontspanning die dit met zich meebrengt.

De groepen gaan uit van (2x)8 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. De groepen krijgen les op woensdag van 17:30-18:15 en van 18:15-19:00 in de Kempen Campus te Veldhoven.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden, dan kunt u contact opnemen met:

Judo- en jiu-jitsuvereniging Shizen Hontai te Veldhoven;
Leon van Peij
Rob Huijberts